Voor de zomer van 2021 houden wij de maatregelen m.b.t. corona nauw in de gaten. Zodra wij de info doorkrijgen, wordt deze ook met jullie meegedeeld. Gelieve deze ook grondig door te nemen tegen het begin van de zomer.

Op zondag 13 juni starten de inschrijvingen voor ons speelplein. Deze inschrijvingen zullen, zoals vorig jaar, digitaal verlopen via volgende website: www.stad.gent/inschrijvenspeelpleinwerkingen