Beste ouder,

Het licht werd op groen gezet om deze zomer onze werking te organiseren.
Als speelpleinwerking zijn we sedert zaterdag 23 mei druk in de weer om onze werking aan te passen en te organiseren volgens de maatregelen van de overheid.

*Bekijk hier hetzelfde bericht als een PDF

GOED OM WETEN:
Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw heeft ons geïnformeerd hoe we onze werking op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren. De maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de veiligheidsraad en experten. dus die willen we graag respecteren.

Ons engagement als Speelplein ‘t Speelakkertje

We vinden het onze taak als speelplein om kinderen een plaats en ruimte te bieden om onbezorgd te spelen. Na deze heftige periode verdienen ze dit dubbel en dik.

De maatregelen vergen wel heel wat aanpassingen van onze werking en ploeg. Dit zowel in de voorbereiding als deze zomer op het speelplein zelf.

Als werking willen we de maatregelen graag respecteren. We gooien de handdoek niet in de ring en engageren ons om de nodige aanpassingen en re – organisaties deze zomer door te voeren.

We verwelkomen alle kinderen deze zomer van woensdag 8 juli tot woensdag 12 augustus (enkel gesloten op zaterdag en zondag, dinsdag 21 juli zijn we WEL open).

Engagement van de ouder

Naast ons eigen engagement, verwachten we ook dat u als ouder het engagement aangaat om de verspreiding van COVID 19 zoveel als mogelijk te vermijden.

We verwachten dat iedere ouder de voorwaarden en maatregelen vanuit onze werking stipt opvolgt. Neem alle info over de werking door, zodat u steeds op de hoogte bent van de verwachtingen.

Enkel samen kunnen we het verhaal van een geslaagde speelpleinzomer schrijven!!!

De belangrijkste maatregelen / aanpassingen aan onze werking

Zieke kinderen en begeleiding blijven thuis

Wie ziek is of symptomen heeft (koorts, moeilijk ademen, hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree) in de vijf dagen voor deelname aan het speelplein, blijft verplicht thuis.

Risicogroepen: experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen Behoort je kind tot één van die risicogroepen? Je hebt als ouder de verantwoordelijkheid aan te geven of de ziekte / aandoening onder controle is (bv met medicatie). Bij twijfel, dien je de huisarts na te vragen of je kind kan deelnemen aan het aanbod.

We rekenen op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

Wordt er tijdens de speelpleindag iemand ziek?

Als er tijdens de speelpleindag iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke kinderen moeten naar huis. We verwachten dus dat tijdens de speelpleindag iemand beschikbaar is om, indien nodig, uw kind op te halen.

We delen ons speelplein op in contactbubbels

We delen ons speelplein op in 5 contactbubbels van maximaal 50 ‘unieke’ personen. Zo’n bubbel geldt telkens voor 1 week en bestaat uit zowel kinderen als begeleiders.

Het aantal dagen uw kind binnen éénzelfde week komt, maakt geen verschil qua ‘unieke personen’. Komt u kind één dag of alle dagen: telkens telt dit als ‘1 uniek persoon’ per week in de desbetreffende bubbel.
Een contactbubbel kan dus ‘vol zitten’ ook al zijn er bv op woensdag minder kinderen aanwezig.

De verschillende bubbels zijn gescheiden van elkaar. Dit tijdens de volledige speelpleindag (vooropvang, onthaal, spelen, middagmaal, vieruurtje, naopvang,…). Ook voor en na de speelpleinuren houden de begeleiders deze bubbels gescheiden.

We maken dus eigenlijk 5 miniwerkingen naast elkaar op ons speelplein.

Zo zullen onze bubbels eruitzien:
Aantal bubbels: 5
Samenstelling per bubbel:

 • Groene bubbel: kinderen geboren in 2014 – 2017
 • Gele bubbel: kinderen geboren in 2014 – 2017
 • Rode bubbel: kinderen geboren in 2010 – 2013
 • Blauwe bubbel: kinderen geboren in 2010 – 2013
 • Witte bubbel: kinderen geboren in: 2006 – 2009

Principes bij de bubbels:

 • We vragen om uw kind de volledige zomer, indien mogelijk, steeds in dezelfde bubbel in te schrijven
 • We vragen om broers en zussen (binnen dezelfde leeftijdsgroep), indien mogelijk, steeds in dezelfde bubbel in te schrijven

We zullen de bubbel onderscheiden aan de hand van gekleurde speelplein T-shirts.
Ieder kind ontvangt op zijn eerste dag een gratis T-shirt in de kleur van zijn bubbel.
Hierna is het de bedoeling dat het kind steeds een T-shirt draagt in deze kleur. Dit is ofwel de T-shirt die men kreeg van het speelplein, ofwel draagt men een eigen T-shirt in hetzelfde kleur.

Wie wil, heeft de mogelijkheid om een tweede of derde speelplein T-shirt aan te kopen.

Laat je kind niet van bubbel naar bubbel ‘springen’

Vanuit de experten wordt gevraagd (om de verspreiding van het virus tegen te gaan) geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week (= 7 dagen).

Binnen dezelfde week (= 7 dagen) wordt dus gevraagd om te kiezen voor 1 jeugdactiviteit. Om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt, is het van groot belang dat kinderen NIET aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. Indien je wisselt van jeugdactiviteit vragen we om er 2 dagen tussen te laten.

Is uw kind dus op kamp met de jeugdbeweging tot zaterdag, kan uw kind op dinsdag deelnemen aan het speelplein.

Experts raden aan om na deelname aan jeugdwerk extra aandacht te besteden aan het contact met andere mensen, zeker met mensen die een risicoprofiel hebben

Wat bij (vermoedelijke) besmetting

We volgen consequent het stappenplan voor de hele jeugdwerksector opgemaakt door de overheid.

Aanpassingen aan het speelplein tijdens zomer 2020

Om de werking haalbaar te houden voor onze vrijwillige ploeg begeleiders en alle voorschriften inzake afstand tussen bubbels, hygiëne,… te implementeren, waren we genoodzaakt een aantal aanpassingen door te voeren:

 • Tijdens de zomer van 2020 worden er geen uitstappen georganiseerd door de werking
 • Tijdens de zomer van 2020 zal het enkel mogelijk zijn om een volledige dag naar het speelplein te komen. Enkel de voormiddag, namiddag of over de middag thuis gaan eten is dus NIET MOGELIJK.

Dit zorgt dat we de werking deze zomer als volgt organiseren:

 • 8u – 8u45: Vooropvang
 • 8u45 – 9u: Aankomst en inschrijvingen kinderen
 • 9u – 12u: Spelen , spelen, spelen (met tussendoor 10 – uurtje)
 • 12u – 12u30: Middagmaal
 • 12u30 – 13u30: Vrij spelen
 • 13u30 – 16u: Spelen, spelen, spelen (met tussendoor 4 – uurtje)
 • 16u – 16u30: Samen opruimen + afsluit van de dag in de groep
 • 16u30 – 16u45: ophalen kinderen
 • 16u45 – 17u30: Naopvang

De volledige speelpleindag (aankomst, spelen, maaltijden, afsluit, ophalen, opvang,…) wordt per bubbel georganiseerd. Geef kinderen die in verschillende (leeftijds)bubbels zitten dus elk een eigen rugzakje met lunchpakket mee. De bubbels eten NIET samen.

!!! We vragen om zoveel als mogelijk uw kind te laten brengen / ophalen door dezelfde persoon.

!!! Om het extra werk voor onze begeleidersploeg zoveel als mogelijk te verlichten, vragen we u als ouder enkel gebruik te maken van de voor – en naopvang indien dit strikt noodzakelijk is.

Onze begeleiders hebben na de werking heel wat extra poets – en ontsmet – werk voor ze kunnen starten met de dagevaluatie en voorbereidingen. Minder kinderen in de voor –en naopvang maakt dat een aantal begeleiders reeds (een deel van de ruimtes kunnen poetsen en ontsmetten) of extra kunnen voorbereiden in de ochtend om u kind(eren) een fijne tijd te laten beleven. Dit maakt dus echt verschil!

Inschrijven voor de werking

Deze zomer is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven voor de werking. Dit is dus anders dan voorheen! De plaatsen in de contactbubbels zijn vastgesteld op max 50 personen per week. Hierbij telt dus het principe VOL = VOL.

Op maandag 15 juni starten de inschrijvingen voor ons speelplein. Deze inschrijvingen zullen digitaal verlopen via de site: www.stad.gent/inschrijvenspeelpleinwerkingen

Principes bij de inschrijvingen:

 • We vragen om uw kind de volledige zomer, indien mogelijk, steeds in dezelfde bubbel in te schrijven.
 • We vragen om broers en zussen (binnen dezelfde leeftijdsgroep), indien mogelijk, steeds in dezelfde bubbel in te schrijven.
 • De bubbels worden ingevuld op basis van beschikbare plaatsen per week. Spreek met ouders van vriendjes (binnen dezelfde leeftijdscategorie) af om indien mogelijk dezelfde bubbel te kiezen.

Voorrang voor kinderen die min 3 dagen per week komen:

 • Omdat we zoveel als mogelijk een maximale capaciteit op het speelplein willen voorzien, geven we in de week van 15/06 voorrang aan kinderen die min 3 dagen komen in een speelpleinweek.
 • In de week van 22/06 communiceren we via onze website en facebookpagina hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn per bubbel per week. Vanaf dan kunnen ook kinderen inschrijven die slechts 1 of 2 dagen (in een bepaalde week) aanwezig zullen zijn op de werking.
 • Indien je kind bepaalde weken 3 (of meer) dagen komt en in bepaalde weken slechts 1 of 2 dagen wil komen?
  • De week van 15/06: schrijf je kind zeker in voor de weken dat het min 3 dagen per week komt.
  • De week van 22/06: kunnen jullie (indien er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn) inschrijvingen voor de andere weken.

Ondervindt u problemen om in te schrijven of beschikt u niet over de mogelijke middelen kan u ons steeds contacteren via 0484 62 13 31 (onze speelpleingsm), we helpen je graag verder!

Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen (zoals voorgeschreven) en het nodige materiaal: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren zakdoeken, handschoenen,… 5

We vragen om je kind zeker volgende zaken mee te geven naar de werking:

 • Drinkfles (genaamtekend) gevuld met water
 • Kledij aangepast aan het weer (want we spelen zoveel als mogelijk buiten om de verspreiding van het virus te beperken)
 • Mondmasker (voor deelnemers +12), binnen de bubbel is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Indien we het terrein verlaten en in contact komen met externen, zullen we vragen dat de + 12 jarigen dit dragen.
Welke info mogen jullie nog verwachten

We beseffen maar al te goed dat deze eerste info nog maar een startpunt is. We gaan de komende dagen en weken nog volop aan de slag om onze werking verder te organiseren. Toch kozen we ervoor om jullie via deze weg al een eerste duidelijkheid te bieden.

Jullie mogen volgende info nog verwachten voor de werking van start gaat:

 • Hoe de betalingen verlopen dit jaar (de kostprijs blijft wel 7 euro per dag en stijgt niet dit jaar)
 • Alle info rond onthaal en ophalen kinderen per bubbel
 • Een aangepaste dagplanning (waar de verschillende ‘handenwas – momenten’ zijn bij opgenomen
Nog vragen?

Jullie kunnen ons steeds contacteren via: speelplein@speelakkertje.be of 0484 62 13 31

Bedankt voor jullie vertrouwen en begrip. Samen maken we er een geweldige speelpleinzomer van.

Hopelijk tot op het speelplein!
Speelplein ‘t Speelakkertje